עו”ד דיני עבודה – בשמירה על זכויותיכם

עו"ד דיני עבודה

קיימות תביעות בנושא דיני עבודה, אשר משפיעות על החברה הישראלית כגון אי שוויון הזדמנויות. יש לענוד על זכויותיכם כעובדים ולפנות אל עו”ד דיני עבודה ולקבל את המגיע לכם. בדרך זו, תתרמו לחברה ותסייעו לעובדים כמוכם, לקבל את זכויותיכם על פי חוק. אחת מהדוגמאות הקלאסיות, אשר בגינן  מוגשות תביעות רבות בביה”ד לעבודה ברחבי הרץ, הינן הרעת תנאי עבודה, או שינוי בתנאי העבודה שהיו לרעת העובדים. יש לציין כי חלקם אף אינם חוקיים.

מהי הרעה מוחשית בתנאי העבודה?

כאשר נחתם חוזה עבודה בין מעסיק לעובד והמעסיק, מתחייב לתנאים מיוחדים כגון: רכב חברה, תנאים מיוחדים והטבות למיניהן, עליו לספק את התנאים הללו לעובד ואסור לו לבטלם, אם באופן חלקי או אם באופן מוחלט. במידה והמעסיק בחר לפגוע בעובד באמצעות הרעה מוחשית בתנאי עבודתו ,זכאי העובד להתפטר עקב הרעת תנאי עבודתו. ישנן הרעות נוספות בתנאי העבודה, כגון:  שינוי הגדרת זמני עבודה מחודשים, שינוי מקום מעסיק כאשר מקום העבודה עובר לאזור מרוחק יותר מה שמקשה את הגעת העובד לחברה שעברה לעיר אחרת, היקף העבודה השתנה בניגוד לתנאים הקודמים. אלה הן  דוגמאות מובהקות של הרעות מוחשיות בתנאי עבודה.

מה אומר חוק החוזים בדבר ביטול או אי קיום תנאי חוזה העבודה?

החובה להקטנת הנזק לעובד, קמה מכוח סעיף 14 לחוק החוזים התשל”א-1970. מדובר על הפרת חוזה כאשר  חוזה העבודה כלול בחוק זה. זכותו של העובד לתבוע את מעסיקו. לפי חובה זו, על התובע לתבוע את פיצוייו בגין בנזקים שנגרמו לו עקב הפרת חוזה העבודה או ביטול החוזה. למשל, אם העובד  היה אמור להשתכר במהלך תקופת החוזה, יש לנכות את הסכום שהשתכר באותה התקופה או שהיה יכול להשתכר במידה והתאמץ להרוויח את לחמו באמצעות מקור פרנסה אחר. הסכומים המופחתים ינוכו למעשה, במסגרת חובת הקטנת הנזק.

הרעת תנאי עבודה בגין משבר הקורונה- האם מומלץ להתפטר?

על פי הנחיות החדשות של משרד הבריאות, מיום 16.3.20, על המעסיקים לצמצם בכול האדם בשיעור של 70% על מנת למנוע את התפשטות המגיפה. צמצום בשעות העבודה או בהיקף המשרה, חייבים יהיו להתבצע בהסכמתו של העובד בלבד. מצד  שני, חל איסור לפגוע במשרתה של אישה בהיריון בתקופה של לפני ואחר הלידה. כל עו”ד דיני עבודה, ימליץ לעובד שנמצא בסיטואציה כזו, לערוך מכתב הסכמה שעליו יחתמו הן העובד והן המעסיק. אם העובד בחר שלא להסכים לתנאי העבודה החדשים בדבר צמצום שעות, או צמצום ימי עבודה בימי הקורונה, הדבר יתפרש כהרעה מוחשית בתנאי העבודה וזכותו של העובד להתפטר ולקבל את הפיצוי המלא בפיטורים כדין מפוטר. על העובד כמובן, יש למסור את התפטרותו מראש על פי חוק דיני העבודה.

למרות חוקי העבודה המוכרים, בעניין נושא הפיצויים, ישנה עלייה ורוץ בה. הכוונה היא כי אם העובד בכל זאת יבחר להתפטר בימי הקורונה, כאשר ידרוש את הפיצויים המגיעים לו, אין זה בהכרח כי יהיה זכאי לתשלום פיצויים מלאים, כי אם לכספי הפיצויים הצבורים בקופות ביטוח המנהלים  או הפנסיה. יש לדעת, כי אין זה חד משמעי והכול תלוי במקרה ולכן עורכי דין דיני עבודה עדיין חלוקים בסוגיה ספציפית זו.